Infraštruktúra

 • zriadenie malého supermarketu Tesco
 • vybudovanie supermarketu Billa pri vstupe do Záhorskej Bystrice
 • umiestnenie bankomatu Tatrabanky na supermarkete Billa
 • umiestnenie predajne s mäsom a mäsovými výrobkami v priestoroch družstva
 • vytvorenie a vydávanie mesačníka Naša Bystrica
 • inštalovanie tabúľ s názvom MČ na začiatku a na konci Záhorskej Bystrice
 • doplnenie informačných tabúľ v obci
 • označenie častí Plánky a Podkerepušky

Investície

 • nová internetová stránka miestneho úradu
 • rozšírenie úradných hodín
 • LCD monitory na miestnom úrade
 • dokončenie informačného systému na Strmých Vŕškoch (informačné a smerové tabule)
 • rozšírenie a modernizácia obecného rozhlasu (Strmé Vŕšky, Pri vápenickom potoku)
 • inštalácia informačných tabúl s osvetlením na Námestí rodiny
 • vybudovanie poštových schránok v oblastiach Podkerepušky
 • vytvorenie informačného SMS systému (posielanie aktuálnych informácií, pozvánok na kultúrne podujatia)
 • Wifi zóna na Námestí rodiny
 • oprava strechy na spoločenskom dome
 • oprava ciest a výtlkov po zime (aj ciest v správe magistrátu)
 • podpora Hasičského zboru
 • rekonštrukcia historickej zástavy Hasičského zboru