Komunikácie

 • vybudovanie kruhového objazdu pri vstupe do Záhorskej Bystrice s plastikou Petra a Pavla
 • vybudovanie kruhového objazdu OK5 medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom
 • vybudovanie námestia medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou pri Grmolínzskom potoku
 • svetelná križovatka Bratislavská – Čsl. tankistov
 • Rekonštrukcia ulíc a chodníkov:
 • Záhumenská ulica – kompletná rekonštrukcia
 • Trstínska ulica – kompletná rekonštrukcia
 • Prídavková ulica, časť Tešedíkovej ulice, Záhorská – výmena asfaltového povrchu
 • Tešedíkova ulica (od potravín Esko po trafiku u Macánka) – komplexná rekonštrukcia, vybudovanie chodníka, úprava námestíčka pred trafikou u Macánka)
 • Čsl. tankistov – dolný koniec, stredná časť – úprava povrchu
 • Donská ulica – oprava povrchu
 • Jána Raka – oprava povrchu
 • Vrbanská ulica – oprava povrchu
 • Pútnická ulica – oprava povrchu
 • kompletná rekonštrukcia chodníka na ulici Čsl. tankistov (od Bratislavskej po Gbelskú)
 • vybudovanie chodníka na Záhorskej ulici

Doprava

 • vybudovanie parkoviska pred obchodom Tesco na Tešedíkovej ulici
 • projekt na štvorpruhovú komunikáciu Lamač – Záhorská Bystrica
 • oprava ciest Podkerepušky, Planky
 • rekonštrukcia zastávok MHD
 • rekonštrukcia prestrešenia na zastávke na Bratislavskej ceste
 • dokončenie osvetlenia na Strmých Vŕškoch
 • osvetlenie na ulici Pri vápenickom potoku
 • značenie komunikácií (prechody pre chodcov, stredové pruhy, parkovacie plochy)
 • dopravné značenia (zrkadlá, retardéry, značky na obmedzenie rýchlosti)
 • rozšírenie trasy autobusovej linky smerom na Strmé Vŕšky
 • umiestnenie radarov na Bratislavskej ceste