Školstvo

Základná škola

 • nové vedenie
 • nový systém riadenia (skvalitnenie výučby, efektívne nakladanie s financiami)
 • rekonštrukcia prírodovedeckej a počítačovej učebne
 • oprava basketbalových košov v areáli školy
 • rekonštrukcia jedálne (zväčšenie kapacity jedálenskej časti, oprava kuchyne, výdaja stravy, výmena okien, elektroinštalácie, vymaľovanie)
 • vytvorenie nových priestorov pre záujmové krúžky
 • výmena svietidiel v triedach
 • rekonštrukcia hygienických kútov v triedach
 • oplotenie a výsadba areálu školy
 • výmena okien v obidvoch pavilónoch A a B
 • výmena elektroinštalácie v pavilóne B
 • prestrešenie hokejbalového ihriska
 • projekt a výstavba multifunkčnej športovej haly

Materská škôlka

 • rekonštrukcia terás
 • dobudovanie kotolne
 • rekonštrukcia tried
 • výmena okien a vstupných dverí
 • rekonštrukcia detského ihriska
 • dostavba jednej triedy s príslušenstvom
 • projekt rozšírenia kapacity o 3 triedy a jedáleň
 • rozšírenie detského ihriska vedľa miestneho úradu