VÝSLEDKY

Okružná križovatka pri vstupe do Záhorskej Bystrice

2. septembra 2017

Výstavba kruhovej križovatky OK5 medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom

1. septembra 2017

Zriadenie senior taxi

30. augusta 2017

Dostavba materskej školy

29. augusta 2017

Rekonštrukcia základnej školy a jedálne

28. augusta 2017

Prekrytie hokejbalového ihriska

26. augusta 2017

Doplnenie infraštruktúry o predajňu Tesco

20. augusta 2017

Otvorenie hypermarketu Billa

18. augusta 2017

Výstavba viacúčelovej športovej haly

10. augusta 2017

ROK 2018

Obnova kaplnky sv. Jána Krstiteľa

3. septembra 2018

Nové stojiská na kontajnery pre separovaný zber

3. septembra 2018

Smetné koše

3. septembra 2018

Letná čitáreň

3. septembra 2018

Futbalové ihrisko

3. septembra 2018

Renovácia detských ihrísk

3. septembra 2018

Elektrovod

3. septembra 2018

Autobusová linka

3. septembra 2018

Zväčšenie kapacity základnej školy o dve triedy

3. septembra 2018

ROK 2017

Prístavba triedy MŠ, I. etapa

3. septembra 2017

Nová križovatka: Bratislavská cesta – Čsl. tankistov

4. augusta 2017

Prestrešenie stánkov Námestie rodiny

4. augusta 2017

ROK 2016

Oprava schodiska pred Miestnym úradom a Spoločenským domom

13. júla 2017

Nový chodník na Tešedíkovej ul.

19. júna 2017

Stojisko pod separovaným zberom na Tešedíkovej ul.

18. júna 2017

Výmena asfaltu na ul. Jána Raka

17. júna 2017

Zrkadlová sála v budove knižnice na ul. Čsl. tankistov

16. júna 2017

Obnovenie studne na Pútnickej ulici

15. júna 2017

ROK 2015

Solárna lampa a lavička pri Grmolízskom potoku

19. júna 2017

Výmena asfaltu na Pútnickej ulici smerom na Marianku

19. júna 2017

Revitalizácia studne na ul. J. Raka

19. júna 2017

Výmena asfaltu na ul. J. Raka

19. júna 2017

Žľab na odvádzanie vôd

19. júna 2017

Rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet v pavilóne II v ZŠ Hargašova

19. júna 2017

Výmena asfaltu, rekonštrukcia chodníka a nové spomaľovače na Záhorskej ul.

19. júna 2017

ROK 2014

Okružná križovatka pri vstupe do Záhorskej Bystrice

2. septembra 2017

Rekonštrukcia základnej školy a jedálne

28. augusta 2017

Prekrytie hokejbalového ihriska

26. augusta 2017

Vyčistenie čiernej skládky pri Volkswagene

20. júna 2017

Oprava chodníka na ul. Čsl. tankistov

20. júna 2017

Jedlička na Námestí rodiny

20. júna 2017

Výmena elektroinštalácie v ZŠ

20. júna 2017

Rekonštrukcia triedy a terasy v materskej škôlke Hargašova

20. júna 2017

Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice

19. júna 2017

ROK 2013

Doplnenie infraštruktúry o predajňu Tesco

20. augusta 2017

Otvorenie hypermarketu Billa

18. augusta 2017

Rekonštrukcia Trstínskej ulice

20. júna 2017

Rekonštrukcia Záhumenskej ulice

20. júna 2017

Nové lampy v triedach ZŠ

20. júna 2017

Nové oplotenie a výsadba tují v ZŠ s MŠ

20. júna 2017

Nové osvetlenie – Strmé Vŕšky

20. júna 2017

Sadenie stromov na Námestí rodiny

20. júna 2017

Výmena asfaltu na Tešedíkovej ulici

20. júna 2017

Výmena asfaltu na Prídavkovej ulici

20. júna 2017

Pitná fontánka na Námestí rodiny

20. júna 2017

Kúpa novej multikáry pre Eko čatu

20. júna 2017

Nová pitná fontánka v ZŠ Hargašova

20. júna 2017

Kalendáre k 700-tému výročiu prvej písomnej zmienky o ZB

20. júna 2017

Otvorenie Trstínskej ulice

20. júna 2017

Nový chodník na Záhorskej ulici

20. júna 2017

Nové stojisko na Trstínskej ulici

20. júna 2017

ROK 2012

Rekonštrukcia prechodu cez Grmolízsky potok

20. júna 2017

Rekonštrukcia počítačovej miestnosti v ZŠ

20. júna 2017

Rekonštrukcia prírodovedeckej učebne v ZŠ

20. júna 2017

Rekonštrukcia triedy v materskej škole

20. júna 2017

Okružná križovatka na Bratislavskej ulici

20. júna 2017

ROK 2011

Zriadenie senior taxi

30. augusta 2017

Noviny Naša Bystrica

20. júna 2017

Vstupné tabule s muškátmi

20. júna 2017