Môj tím

Mgr. Martin Besedič PhD.

Mgr. Martin Besedič PhD.

Historik

Moja rodina je odnepamäti spätá so Záhorskou Bystricou. V časoch socializmu,
počas stavebnej uzávery odišli aj moji rodičia do bratislavského Ružinova, kde som vyrastal. Vo svojich
školských rokoch som sa venoval najmä hudbe, učil som sa hrať na husliach a klavíri. Od ukončenia štúdia
histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity pracujem ako kurátor a v súčasnosti vedúci oddelenia
starších dejín v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu v Bratislave. Ako historik sa dlhodobo
zaoberám dejinami Záhorskej Bystrice, výsledkom sú dve knižné publikácie, zdigitalizovaná zbierka
historických fotografií a množstvo článkov publikovaných v miestnych periodikách. Ako aktívny hudobník
pôsobím už takmer dve desaťročia v službe organistu a kantora vo farskom kostole sv. Petra a Pavla a som aj
členom speváckeho zboru Bystričan.

Láskou zdedenou po mojom otcovi je vinohrad. Vyrábam aj svoje vlastné víno. V
strede Záhorskej Bystrice sme spolu s manželkou Barborou vytvorili domov pre naše tri deti – dcérku Terezku
a synov Jožka a Matúška.

Ako poslanec miestneho zastupiteľstva a zástupca starostu som sa v
predchádzajúcich volebných obdobiach sústreďoval predovšetkým na oblasť kultúry, verejného poriadku a
životného prostredia a v neposlednom rade aj školstva v našej mestskej časti. Preto bude aj naďalej mojou
snahou, aby samospráva Záhorskej Bystrice naďalej podporovala tradičnú kultúru a folklór, výrazne etablované
umelecké školstvo v našej mestskej časti a obnovu a údržbu stavebných pamiatok. Mojím zámerom je aj prispieť
k revitalizácii historického jadra Záhorskej Bystrice, novému stvárneniu Námestia sv. Floriána a k obnove
tzv. Richtárskeho domu.

Dagmar Cingelová

MUDr. Dagmar Cingelová PhD.

Lekárka

Obyvateľkou Záhorskej Bystrice som už takmer 20 rokov, našli sme tu s mojím,
žiaľ už nebohým, manželom svoj domov. Narodila som sa na východnom Slovensku, ale od svojich osemnástich
rokov, kedy som odišla študovať lekársku fakultu, žijem v Bratislave. Pracujem ako imunoalergológ v
neštátnej ambulancii, toto poslanie ma hlboko napĺňa. Po úmrtí môjho otecka a po náhlom úmrtí manžela som
zostala s mojou 83-ročnou mamičkou sama. Liekmi na moje zranenia sú dcéra Dagmar, zať Tomáško a dve krásne
vnúčatká Agátka a Miriamka.

Práca s ľuďmi je mojím koníčkom a relaxom, preto sa snažím zapájať do aktivít
pre seniorov, sociálne slabších, ale aj pre mládež pri nácviku muzikálov. Vo voľnom čase rada lyžujem.

Od roku 2014 som poslankyňou mestskej časti a zároveň predsedníčkou sociálnej
komisie, v ktorej som pracovala predtým ako jej členka. Zároveň som viac ako 5 rokov predsedníčkou sociálnej
komisie Farskej rady. Ak mi vyjadríte dôveru, budem sa naďalej venovať práci v sociálnej a zdravotníckej
oblasti. Osobitne sa sústredím na prepracovanie aktivít neziskovej organizácie „Bystrický prameň“ a
znovuoživenie chránenej dielne. Ako lekár sa vynasnažím o zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti, vrátane
detí adorastu. K tomu už prispelo zriadenie odbornej imunoalergologickej ambulancie v našej mestskej časti v
novembri minulého roka. Chcem pokračovať v prepojení spolupráce medzi sociálnou komisiou mestskej časti a
sociálnou komisiou Farskej rady pre skvalitnenie pomoci občanom v núdzi. Medzi priority bude aj naďalej
patriť spolupráca s Klubom dôchodcov a s miestnou organizáciou Červeného kríža.

Daniel Liďák

Daniel Liďák

Živnostník

V Záhorskej Bystrici žijem od svojho narodenia. Tu som absolvoval aj základnú
školu. Po jej skončení som študoval na Gymnáziu Vazovova a po maturite som si urobil ekonomickú nadstavbu.
Mojím prvým zamestnávateľom bol Elektrovod – SOU v Záhorskej Bystrici, neskôr som pracoval V STARZe a v JRD
Devín. V roku 1992 som sa stal živnostníkom, otvoril som si vlastné potraviny ESKO v Záhorskej Bystrici, o
ktoré som sa staral počas celej ich existencie.

Moje záľuby sú prepojené s celým bystrickým „chotárom“. Do Karpát rád chodím
na huby a turistiku, v rieke Morave so synom rybárčim, na Námestie Rodiny chodím s priateľmi na kávičku.
Neodmysliteľnou súčasťou môjho života sú kone. V mladosti som sa venoval parkúru a neskôr som presedlal na
dostihy. Ako synovi agronóma mi bolo vždy blízke poľnohospodárstvo či práca na poli. Dodnes sa spoločne s
mojou manželkou a tromi deťmi venujeme práci v našej vlastnej záhrade.

Pokiaľ získam vašu podporu, chcem sa ako poslanec miestneho zastupiteľstva
venovať ďalšiemu rozvoju oblasti služieb a infraštruktúry, tak aby bol život v našej mestskej časti pre
všetkých príjemný. Rád by som zintenzívnil komunikáciu mestskej časti s Lesným pozemkovým spoločenstvom,
týkajúcu sa vysporiadania vzájomných majetkových vzťahov a možnosti využitia kameňolomu na „Galériu pod
holým nebom“. Dlhšie neriešenou témou v Záhorskej Bystrici je chátrajúci Dom smútku. Zasadím sa v spolupráci
s jeho vlastníkom, farnosťou Záhorskej Bystrice, za jeho rekonštrukciu. Rád podporím aj spoluprácu so
všetkými aktívnymi organizáciami v mestskej časti.

Jozef MASARIK

Prof. RNDr. Jozef MASARIK DrSc.

Pedagóg a vedec

Narodil som sa v Handlovej, ale v Bratislave žijem už dlhé roky. Študoval som
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, kde som skončil odbor jadrová fyzika. Po absolvovaní vysokej školy som
sa venoval pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti. Od roku 1983 pôsobím na Katedre jadrovej fyziky
MFF UK. Od roku 2011 som dekanom fakulty. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venujem jadrovej a
subjadrovej fyzike, ako aj ich aplikácii v oblasti geofyzikálneho a kozmického výskumu. Publikoval som
zhruba 260 vedeckých a odborných prác. Pôsobím vo viacerých komisiách, pracovných skupinách, vedeckých
radách. Okrem iného som zástupcom Slovenska v Európskej nukleárnej agentúre, člen rady vlády pre vedu,
techniku a inovácie, predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja, člen viacerých vedeckých rád SAV,
Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského. Veľmi si vážim, že som za moju prácu získal
viacero ocenení, okrem iného Zlatý biatec v roku 2012, ako aj cenu Vedec roka za rok 2009.

Do Záhorskej Bystrice som sa prisťahoval v roku 1996. Žijem tu spoločne s
mojou manželkou a dvomi deťmi. Medzi moje záľuby patrí turistika, rád pracujem vo svojej záhradke a vo
voľnom čase sa venujem literatúre faktu. Okrem toho sa rád starám o vinohrad a vyrábam si aj svoje vlastné
víno.

Kvalitné vzdelanie už od mladého veku považujem za mimoriadne dôležitý základ
života, preto sa venujem hlavne školských témam. Už ôsmy rok pracujem ako predseda Rady školy. Ak mi dáte
svoju dôveru, chcem sa aj naďalej venovať hlavne školskej problematike. Vynasnažím sa zlepšiť podmienky pre
žiakov z hľadiska technického a priestorového vybavenia školy. Nemenej dôležité je aj skvalitňovanie
pracovných a platových podmienok učiteľov a všetkých zamestnancov základnej i materskej školy.

Mgr. Mária Šebíková

Mgr. Mária Šebíková

Učiteľka, zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Od narodenia žijem v Záhorskej Bystrici, odkiaľ pochádza moja rodina z
otcovej strany. Po ukončení základnej školy v Záhorskej Bystrici som pokračovala na Gymnáziu Ladislava Sáru
v Karlovej Vsi a po maturite som študovala učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy na Pedagogickej fakulte
v Nitre. Od skončenia vysokej školy som učila na základných školách – v Petržalke, v Devínskej Novej Vsi,
Dúbravke. Nakoniec som sa zamestnala v Základnej škole s materskou školou v Záhorskej Bystrici, kde pracujem
už 20 rokov. V súčasnosti som zástupkyňou riaditeľky základnej školy. Celý svoj život som zasvätila učeniu a
učeniu sa, preto som počas svojej učiteľskej praxe absolvovala rôzne kurzy a školenia.

S mojím manželom Ľubošom vychovávame dve dcéry. Staršia Simonka skončila
psychológiu na Filozofickej fakulte UK a mladšia Lenka bude maturovať na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave.
Od detstva som chcela byť učiteľkou, preto mojím najväčším koníčkom je moje povolanie. Ale časom som sa
začala veľmi zaujímať aj o informačné technológie, čo ma baví stále viac a viac a rozvíjam sa v tom. Rada
cestujem a spoznávam nové miesta.

Mojím životným krédom je nerobiť druhým to, čo nechcem, aby robili mne. Preto
si veľmi cením toleranciu a porozumenie. To by som chcela rozvíjať a podporovať aj medzi obyvateľmi
Záhorskej Bystrice ako poslankyňa. Keďže je môj život spojený so školstvom, prioritne sa chcem starať
o rozvoj a skvalitňovanie materskej i základnej školy. Som presvedčená, že deti by sa mali mať možnosť
rozvíjať po každej stránke – či už po umeleckej alebo športovej. Preto budem presadzovať ďalšie možnosti na
kvalitné trávenie voľného času pre naše deti. Keďže rada sledujem nové trendy v informačných technológiách,
chcem navrhovať nové moderné možnosti na komunikáciu mestskej časti s obyvateľmi.

Ing. Ivana Tunegová

Ing. Ivana Tunegová

Stavebná inžinierka

Narodila som sa v Bratislave, detstvo som prežila v Ružinove. Po ukončení
strednej priemyselnej školy stavebnej som vyštudovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave. So svojím manželom
Marekom som sa spoznala ešte na strednej škole a odvtedy sme spolu. Počas môjho vysokoškolského štúdia sme
spoločne začali podnikať v oblasti stavebníctva. V nasledujúcich 24 rokoch sa nám podarilo vybudovať úspešnú
a stabilnú spoločnosť Menton SK. Pred 17 rokmi sme firmu presťahovali do vlastných priestorov v Záhorskej
Bystrici, kde dnes okrem spomínanej firmy prevádzkujeme fitness centrum Lochness. Zamestnávame viac ako 50
ľudí, prevažne zo Záhorskej Bystrice a okolia.

S manželom máme spolu tri deti, dospelú dcéru Alexandru, stredoškoláka Mareka
a Tomáška, ktorý je druhák na tunajšej základnej škole. Voľný čas najradšej trávim pri spoločných aktivitách
s rodinou. Radi lyžujeme, cestujeme a rekreačne športujeme. Medzi moje záľuby patria hudba, divadlo, dobrá
kniha.

V rokoch 2017 a 2018 som pôsobila ako referent životného prostredia a správy
majetku na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici. Zabezpečovala som opravy detských ihrísk a systému na
zlepšenie nakladania s odpadmi. Práve táto moja skúsenosť ma priviedla k rozhodnutiu vstúpiť do komunálnej
politiky. Ako poslankyňa by som rada prispela k zlepšeniu životného prostredia a rozvoju infraštruktúry pre
obyvateľov Záhorskej Bystrice. Ak mi dáte svoju dôveru, zasadím sa o vytvorenie rozpočtovej organizácie,
ktorá by mala mať na starosti poriadok v mestskej časti a starostlivosť o životné prostredie.