Šport

 • zrušenie nevýhodnej zmluvy a získanie futbalového ihriska do vlastníctva MČ
 • oprava ihriska s umelou trávou (rekonštrukcia a oprava poškodeného oplotenia)
 • Športovec roka – pravidelné vyhodnocovanie
 • podpora športových klubov – floorball, stolný tenis, gymnastika
 • organizovanie turnajov na miestnej úrovni (Záhorácka hokejka, stolno-tenisový turnaj detí, tenisový Záhorák open, Bystrická raketka, Majstrovstvá Slovenska v tenise družstiev mužov seniorov 60+ …)
 • Hodový beh – vytvorenie tradície v behu pre rôzne vekové kategórie
 • prestrešenie hokejbalového ihriska v areáli MŠ
 • Stupava Trophy – MTB and Run spolu organizovanie bežeckého maratónu
 • výstavba viacúčelovej športovej haly

Kultúra

 • zmluva s novou partnerskou obcou Göttlesbrunn-Arbesthal v Rakúsku
 • skvalitnenie kultúrnych a spoločenských podujatí, pritiahnutie osobností
 • Divadlo v Záhorskej Bystrici – vytvorenie tradície divadelného predstavenia raz ročne (Rozhodcovia, Na koho to slovo padne, Lordi, Radošinské naivné divadlo: Jánošík)
 • úprava javiska a zázemia v spoločenskom dome
 • kompletná výmena stoličiek v spoločenskom dome
 • rekonštrukcia nádvoria v Ľudovom dome
 • organizovanie akcií pre mladých: Strawberry, Brko, Záhorácky širáček, Country Rag Day, diskotéky pre mladých
 • zriadenie letnej čitárne, úprava záhrady
 • vydanie CD s pesničkami speváckeho súboru Bystričan
 • vydanie publikácie pri príležitosti 700. výročia o histórii a súčasnosti Záhorskej Bystrice
 • osadenie plastiky patrónov obce Petra a Pavla na začiatku MČ do kruhového objazdu
 • rekonštrukcia pamätníka padlých 1. a 2. svetovej vojny pred kostolom
 • podpora rekonštrukcie fasády kostola
 • kúpa klavírneho koncertného krídla do Spoločenského domu