Prečo kandidujem za poslanca do mestského zastupiteľstva

Záhorská Bystrica je mestskou časťou Bratislavy. Na jednej strane to má svoje výhody – sme súčasťou hlavného mesta, máme mestskú hromadnú dopravu, mesto zabezpečuje odvoz odpadu… Na strane druhej to má aj nevýhody. Hlavne v tom, že nie všetko je v našej kompetencii. Bežný občan napríklad nevie rozlíšiť, ktoré cesty sú v správe hlavného mesta a ktoré v správe mestskej časti? O ktoré plochy sa má starať mesto a o ktoré mestská časť?A tak prirodzene očakávajú, že všetko zabezpečí mestská časť a starosta.

Jednu vec však považujem za zásadnú. O tom, čo sa bude v našej mestskej časti stavať, rozhodujú poslanci magistrátu. Teda nie mestská časť, ale hlavné mesto. A čo je úplne najhoršie – deje sa tak na základe viac ako 14 rokov starého územného plánu, ktorí poslanci mesta schválili ešte v roku 2007 a odvtedy ho mesto nebolo schopné novelizovať.

Ako starosta mám iba určité obmedzené kompetencie, ktoré sa týkajú mestskej časti. Spojenie starosta a poslanec v meste je bežné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ide o spojenie zodpovednosti za riešenie problémov v mestskej časti s potrebnými právomocami. Ako poslanec mestského zastupiteľstva by som totiž mal väčší dosah na riešenie problémov, ktoré sa týkajú Záhorskej Bystrice. Presne viem, čo potrebujeme, a som pripravený za to v mestskom parlamente a s budúcim primátorom zabojovať.

MOJE PRIORITY ako poslanca do mestského zastupiteľstva

  • zmena územného plánu hlavného mesta v prospech mestskej časti
  • rozšírenie a sfunkčnenie práce mestskej polície v mestskej časti
  • realizácia štvorpruhu s cyklochodníkom smerom do Lamača
  • revitalizácia a rozvoj mestského lesoparku, prioritne v katastri Záhorskej Bystrice
  • odovzdanie ciest a osvetlenia do správy hlavného mesta