Prečo kandidujem za poslanca do mestského zastupiteľstva

Záhorská Bystrica je mestskou časťou Bratislavy. Na jednej strane to má svoje výhody – sme súčasťou hlavného mesta, máme mestskú hromadnú dopravu, mesto zabezpečuje verejné osvetlenie, údržbu komunikácií, odvoz odpadu… Na strane druhej to má aj nevýhody. Hlavne v tom, že nie všetko je v našej kompetencii. Bežný občan napríklad nevie rozlíšiť, ktoré cesty sú v správe hlavného mesta a ktoré v správe mestskej časti. O ktoré plochy sa má starať mesto a o ktoré mestská časť. A tak prirodzene očakávajú, že všetko zabezpečí mestská časť a starosta.

Mesto má veľké kompetencie aj pri výstavbe v našej mestskej časti. Sme súčasťou Bratislavy, preto to, čo sa bude u nás stavať, stanovuje územný plán hlavného mesta.  Bol schválený ešte v roku 2007. Ku každej stavbe podpisuje záväzné stanovisko primátor Bratislavy. Je to pre nás zákon, ktorým sa naša mestská časť musí riadiť. To znamená, ak stavebník a majiteľ pozemku splní všetky podmienky, náš stavebný úrad mu musí vydať stavebné povolenie. V opačnom prípade by nám hrozili súdne spory, vopred prehraté. Prišli by sme tak o veľa peňazí, ktoré vieme využiť inde, na rozvoj našej mestskej časti.

Ako starosta mám teda iba určité obmedzené kompetencie, ktoré sa týkajú mestskej časti. Spojenie starosta a poslanec v meste je bežné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ide o spojenie zodpovednosti za riešenie problémov v mestskej časti s potrebnými právomocami. Ako poslanec mestského zastupiteľstva by som mal väčší dosah na riešenie problémov, ktoré sa týkajú Záhorskej Bystrice. Presne viem, čo potrebujeme, a som pripravený za to v mestskom parlamente a s budúcim primátorom zabojovať.

MOJE PRIORITY ako poslanca do mestského zastupiteľstva

  • rozvoj koľajovej dopravy z centra mesta do Záhorskej Bystrice a jej prepojenie aj smerom k Devínskej Novej Vsi
  • schválenie nového územného plánu hlavného mesta, ktorý by nanovo reguloval aj výstavbu v Záhorskej Bystrici
  • výstavba nájomných bytov v areáli Elektrovodu pre našich učiteľov
  • realizácia novej cesty s cyklotrasou smerom do Lamača na Hodonínskej ulici
  • posilnenie MHD – vyššia frekvencia autobusov, hlavne linky číslo 36
  • pokračovanie v rekonštrukciách ciest a chodníkov
  • výmena osvetlenia na ďalších cestách za modernejšie a úspornejšie
  • MHD – vyššia frekvencia autobusov, hlavne linky číslo 36
  • pokračovanie v revitalizácii a rozvoji mestského lesoparku, prioritne v katastri Záhorskej Bystrice
  • dotácie pre naše občianske združenia a športové kluby