Prečo kandidujem za starostu Záhorskej Bystrice

Keď som sa uchádzal o podporu vo voľbách do funkcie starostu Záhorskej Bystrice po prvý krát, moje rozhodnutie nebolo náhodné. Zrelo dlhšie, ale nakoniec som mal jasnú predstavu o tom, čo chcem urobiť. Dnes som vo funkcii starostu Záhorskej Bystrice už dvanásty rok a teší ma, že veľká väčšina z vecí, ktoré som si predsavzal, sa podarila zrealizovať. Ale práce je tu ešte stále veľa. Je tu veľa projektov, ktoré je potrebné dokončiť. Cítim záväzok voči Vám, ale aj voči sebe, aby som dokončil to, čo som začal. Zároveň by som chcel so svojím tímom pokračovať ďalej, v dobrých a prospešných veciach pre obyvateľov Záhorskej Bystrice. A keďže nie všetko je v kompetencii iba mestskej časti, rád by som sa uchádzal o Vašu dôveru aj ako poslanec do župy. Som presvedčený, že práve spojenie starosta a poslanec magistrátu môže našu mestskú časť posunúť ešte výrazne ďalej.

MOJE PRIORITY ako starostu Záhorskej Bystrice

 • dokončenie viacúčelovej športovej haly v areáli základnej školy
 • nadstavba a zväčšenie kapacity materskej školy
 • nadstavba druhého pavilónu základnej školy
 • vytvorenie nových priestorov pre ZUŠ
 • využitie priestoru bývalého Elektrovodu na novú školu, škôlku, športoviská, priestory pre seniorov
 • zrekonštruovanie Domu smútku v spolupráci s farnosťou – vlastníkom objektu
 • pokračovanie v rekonštrukcii ciest a chodníkov
 • rekonštrukcia Richtárskeho domu
 • dokončenie územného plánu Ivance so zameraním na rodinné domy
 • rozvoj organizovaného futbalu pod gesciou mestskej časti
 • vysporiadanie majetkových vzťahov pod futbalovým ihriskom
 • revitalizácia detských ihrísk a verejných parkov
 • ďalší rozvoj futbalového ihriska a jeho rozšírenie o nové tréningové plochy a šatne
 • SMART aplikácia pre obyvateľov mestskej časti