O mne

V Bratislave žijem od svojich 6-tich rokov. Už v mladosti som sa zaujímal o technické vedy a stavebníctvo. Aj preto som študoval na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Brne a neskôr v Bratislave. Štúdium som úspešne ukončil, profesionálny život ma však zavial do úplne inej sféry. Po vysokej škole som sa pár rokov venoval novinárskej práci ako redaktor a moderátor Slovenského rozhlasu. Neskôr som začal podnikať v oblasti distribúcie i produkcie klasickej hudby a marketingu. Pred pár rokmi som sa rozhodol vstúpiť do regionálnej politiky. Nakoľko ste mi dali vo voľbách svoju dôveru, už dvanásty rok som starostom Záhorskej Bystrice. Pred piatimi rokmi som sa stal aj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. Do Záhorskej Bystrice som sa spolu s rodinou prisťahoval v roku 1999. Žijem tu viac ako 23 rokov spoločne so svojou manželkou Vierkou. Máme spolu dvoch dospelých synov, Juraja a Andreja. Počas rokov nám naša obec prirástla k srdcu, páči sa nám v nej a máme tu veľa priateľov. Pre mňa i pre moju rodinu nie je Záhorská Bystrica iba miestom na bývanie, stala sa naším skutočným domovom.