Elektrovod

Prevod majetku bývalého Elektrovodu zo župy na mestskú časť Záhorská Bystrica. Získali sme tým majetok za viac ako 6 milión eur. Pripravujeme tu projekt novej školy s 18 triedami a novej škôlky s 8 triedami. Pribudnú tu aj športoviská, Domov seniorov a nájomné byty.