Komunikácie, doprava

Komunikácie
 • rekonštrukcia ciest a chodníkov
 • oprava Ulice Pia X s novými kamennými schodmi
 • rekonštrukcia Bratislavskej ulice od kruhového objazdu po Hodonínsku ulicu
 • rekonštrukcia Bratislavskej ulice od križovatky Čsl. tankistov po čerpaciu stanicu Slovnaft
 • rekonštrukcia ciest a nové chodníky na Rošického a Tešedíkovej ulici v okolí Tesco Expres
 • nový asfalt na hornej časti ulice pri Vápenickom potoku
 • rekonštrukcia ulice na Podkerepuškách
 • nový chodník na časti Gbelskej ulice
 • nový chodník medzi Tatranskou a Hargašovou ulicou
 • nový chodník popri rezidencii Westpark (financuje ho súkromný investor)
Doprava
 • nová linka 216 medzi Záhorskou Bystricou, Stupavou a Mariankou
 • nové, väčšie kĺbové autobusy na linke 37
 • nové prístrešky na zástavkách na ulici pri Vápenickom potoku (Pod Vŕškami a Bystrické sady)
 • obnovené prístrešky na zástavkách na Bratislavskej ceste pri zelovoci
 • obnovený prístrešok na konečnej stanici autobusov pri Tesco Expres
 • projekt cyklotrasy smerom na Lamač
 • projekt cyklotrasy a chodníka smerom do Marianky
 • kamerový systém na vstupoch do obce
 • svetelné radary na Bratislavskej ulici smerom k Markíze
 • svetelné radary na ulici pri Vápenickom potoku
 • nové parkovacie miesta na Námestí rodiny
 • nová organizácia parkovania pri miestnom úrade s parkovacím automatom a rampou regulujúcou vstup na Námestie rodiny
 • prepravná služba pre seniorov – Senior taxi